Begravelsesopsparing
Vidste du dette om Elysium Begravelsesopsparing?
  • Man er helt fritstillet i sit valg af bedemand
  • Der tilskrives bonus (se vedtægternes § 22 og 23).
  • Opsparingen påvirker ikke sociale
    ydelser eller pension.
  • Pengene kan kun bruges til egne
    begravelsesomkostninger.
Elysium - Administration: Danske Bedemænd - Engelsborgvej 52 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 45 93 14 11 - kontakt@bedemand.dk